Ons het as gaste by jou aan gekom. En gaan as vriende weg!! Baie dankie vir alles! Ons sien mekaar weer!! xxx

Johan en Ansie Malherbe